MZK Nysa

Zgłaszanie braków na przystankach

Tutaj możesz zgłosić: brak tabliczki lub błędy na tabliczkach przystankowychOpisz problem (np. jakiej tabliczki brakuje, w jakim kierunku, błąd na tabliczce itp.)