Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów   ⋮   Praca w MZK Nysa
AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
Strefa Płatnego Parkowania
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
Pliki do pobrania
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów

Informacja spółki

Miejski Zakład Komunikacji w Nysie sp. z o.o. informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 138/2021 z dnia 20.07.2021, poz. 46529, str. 12 została opublikowana informacja o obniżeniu kapitału Spółki.

Treść komunikatu:

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z s. w Nysie informuje, że uchwałą nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2021 roku uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 940 000 (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści) złotych, tj. z kwoty 8 705 000,00 (słownie: osiem milionów siedemset pięć tysięcy) złotych do kwoty 4 765 000,00 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 7/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. dotyczącej umorzenia 7880 (słownie: siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy udział, należących do jedynego wspólnika Spółki - Gminy Nysa - za jego zgodą.

Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, do złożenia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia niniejszej informacji.
Wierzyciele, którzy zgłoszą w terminie sprzeciw zostaną przez Spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni.
Wierzycieli, którzy w powyższym terminie nie zgłoszą sprzeciwu, uważa się na zgadzających się na obniżenie kapitału.

ŁP
2021-08-19 10:18:48
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2024