Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów   ⋮   Praca w MZK Nysa
AKTUALNOŚCI
Informacje
Przetargi
Platforma zakupowa
Praca
Strefa Płatnego Parkowania
PASAŻEROWIE
Rozkład jazdy
Cennik
Uprawnienia i ulgi
Regulamin przewozów
Punkt sprzedaży biletów
Bilety w smartfonie
Kontrola biletów
O SPÓŁCE
Kontakt
Władze spółki
Historia komunikacji w Nysie
Tabor autobusowy
Biuletyn Informacji Publicznej
Deklaracja dostępności
Oświadczenia spółki
Polski Fundusz Rozwoju
Pliki do pobrania
USŁUGI
Wynajem autobusów
Serwis pojazdów
Serwis ogumienia i klimatyzacji
Reklama
Parking strzeżony
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Myjnia pojazdów

Ważna informacja dla obywateli Ukrainy

Informujemy, że z dniem 30.06.2022 r. przestaje obowiązywać uprawnienie dla obywateli Ukrainy którzy w dniu 24 lutego 2022 r. lub później przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Gminy Nysa. Od dnia 01.07.2022 r. za przejazd autobusem komunikacji miejskiej obywatele Ukrainy zobowiązani są wnosić opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Повідомляємо, що з 30 червня 2022 року втрачається право громадян України, які 24 лютого 2022 року або пізніше прибули на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї країни, право на безкоштовний проїзд автобусами громадського транспорту в гміні Ниса. З 01.07.2022 року за проїзд автобусами загального користування громадяни України зобов’язані сплачувати плату згідно з чинним прейскурантом.

Cennik MZK Nysa: kliknij aby zobaczyć
Uprawnienia i ulgi: kliknij aby zobaczyć

ŁP
2022-06-30 10:11:35
FACEBOOK RODO
Wszelkie prawa zastrzeżone © MZK Nysa 1954-2024